Søg:
link Vidensbank chevron_right

Virksomhedsformer

chevron_right

Fonde, foreninger mv.

Fonde, foreninger mv.

"Fonde kan være erhvervsdrivende eller ikke-erhvervsdrivende. Erhvervsdrivende fonde reguleres af Lov om erhvervsdrivende fonde, mens ikke-erhvervsdrivende fonde reguleres af Fondsloven (under Civilstyrelsen). Du kan, men skal ikke altid, registrere en forening og have et CVR-nummer. Hvis foreningen fx skal modtage tilskud fra en offentlig myndighed eller  ansatte, skal den have et CVR-nummer. Foreninger med begrænset ansvar (F.M.B.A) skal dog altid registreres."

 

Kort fortalt, så gælder der følgende om fonde, foreninger m.v.: 

  • En erhvervsdrivende fond er en selvejende institution. 
  • Fonde har et eller flere i vedtægterne bestemte formål. 
  • Grundkapitalen i en erhvervsdrivende fond skal være minimum 300.000 kroner ved oprettelse. En ikke-erhvervsdrivende fond skal have aktiver for 250.000 kroner. 
  • Fonde skal gøre rede for, hvordan midler uddeles samt, hvordan ledelse (direktion og bestyrelse) aflønnes. 
  • Der er fem former for foreninger: Foreninger med begrænset ansvar (F.M.B.A), Frivillige foreninger, Almindelige foreninger, Andelsboligforeninger og Særlige foreninger
  • Foreninger har mere end ét medlem, og der er indgået en aftale om foreningens formål. 

 

Læs mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside om fonde og foreninger.

Læs om andre områder indenfor kategorien virksomhedsformer