Søg:
link Vidensbank chevron_right

Virksomhedsformer

chevron_right

Aktieselskab (A/S)

Aktieselskab (A/S)

"Et aktieselskab er et erhvervsdrivende selskab, hvori ingen af aktionærerne hæfter direkte eller med deres formue for selskabets forpligtelser. Der stilles krav om et minimumsindskud, som er fastsat i aktieselskabsloven (ASL). Aktieselskaber er omfattet af reglerne i aktieselskabsloven."

 

Kort fortalt, så gælder følgende karakteristika for aktieselskaber (A/S): 

 

  • Værdier for mindst 400.000 kroner i indskud. Det kan være kontanter, men også andre værdier som maskiner, biler eller inventar. Delvis indbetalt selskabskapital er en mulighed, hvis man stifter et aktieselskab med udelukkende kontanter. I så fald kan man nøjes med et indskud på 125.000 kroner. 
  • Som ejer (aktionær) af et aktieselskab hæfter du ikke for for selskabets forpligtelser, og du risikerer blot at miste, det indskud du har betalt i virksomheden. 
  • Et aktieselskab skal have en bestyrelse og en direktion (eller et tilsynsråd og en direktion).
  • Aktieselskaber har mindst én ejer. Det kan være en person eller en virksomhed, som for eksempel et holdingselskab. 
  • Der afholdes generalforsamlinger, hvor ejerne træffer beslutninger om aktieselskabet. 
  • Aktieselskaber skal lave årsrapporter, som skal indberettes til Erhvervsstyrelsen. Årsrapporter for aktieselskaber skal godkendes af generalforsamlingen og er offentligt tilgængelige, når de er indsendt til Erhvervsstyrelsen. 

 

Se mere om aktieselskaber på virk.dk

Læs om andre områder indenfor kategorien virksomhedsformer