Søg:
link Vidensbank chevron_right

Virksomhedsformer

chevron_right

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed

"Virksomhedsformen omfatter juridiske enheder, hvor der kun er én personlig ejer, som hæfter uden begrænsning med hele sin formue. Der stilles ikke særlige kapitalkrav for at starte en enkeltmandsvirksomhed. Enkeltmandsvirksomheden er omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder (LEV) kapitel 2."

 

Kort fortalt, så gælder der følgende om enkeltmandsvirksomheder:

  • Det er gratis at oprette enkeltmandsvirksomheder, og der er intet krav om indskud.
  • Som navnet siger - kun én ejer!
  • ...men der kan sagtens være flere ansatte i en enkeltmandsvirksomhed. 
  • Der er intet krav om direktion eller bestyrelse. Ejeren træffer alle beslutninger i virksomheden.
  • Indberetter moms
  • Ejeren ejer virksomhedens aktiver og hæfter personligt, hvis virksomheden opbygger gæld.
  • Skal føre regnskab, men behøver ikke indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen.

 

Se mere om enkeltmandsvirksomheder på virk.dk

Læs om andre områder indenfor kategorien virksomhedsformer