Søg:
link Vidensbank chevron_right

Virksomhedsformer

chevron_right

Interessentskab (I/S)

Interessentskab (I/S)

"Et interessentskab er en juridisk enhed, der ejes og drives af to eller flere deltagere. Der stilles ikke krav om kapitalindskud fra deltagernes side. I et interessentskab hæfter deltagerne personligt, uden begrænsning og solidarisk for alle virksomhedens forpligtelser. Et interessentskab er omfattet af LEV kapitel 1, 2 og 7."

 

Kort fortalt, så gælder der følgende om interessentskaber (I/S):

  • Der skal mindst to personer/interessenter til et interessentskab.
  • Interessenterne er hæfter personligt, økonomisk for eventuel gæld i virksomheden - med alt hvad de ejer. 
  • Der er intet krav om kapitalindskud ved opstart. 
  • I modsætning til eksempelvis aktieselskaber og anpartsselskaber er der intet krav om ledelse af interessentselskaber. Det er helt op til ejerne/interessenterne at fastlægge. 
  • Interessenter kan også være andre selskaber. Hvis alle interessenter er selskaber, skal interessentselskabet indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Hvis der er minimum én person blandt interessenterne, er der intet krav om det. 

 

Se mere om interessentselskaber på virk.dk.

Læs om andre områder indenfor kategorien virksomhedsformer